Siden tar 3 minutter å lese

Dokumentforfalskning

Dokumentforfalskning defineres som at et dokument er endret slik at det skal fremstå som uendret. Å forfalske et dokument er straffbart og dømmes med fengselsstraff i Norge.

Bør du anmelde dokumentforfalskning? Det kommer an på om du er fornærmet i saken eller ikke. Husk at det er straffbart å ikke anmelde en kriminell handling som du kjenner til. Derfor er du pliktig til å anmelde dokumentforfalskning hvis du kjenner til det.

Ring oss på 21992100

Slik kan en dokumentforfalskning utføres

Tilføye håndskrift

Man kan tilføye håndskrift på dokumentet. Altså håndskrift som ikke er i originalen. Hvis dette tilføyes originalen så vil denne delen av dokumentet være falsk.

Kopiere inn tekst eller bilder fra andre dokumenter

Dette er klipp-og-lim-metoden. Man scanner dokumentet på en datamaskin. Deretter limer man inn tekst eller bilder i dokumentet. Til slutt skriver man ut dokumentet på en skriver (printer). Da har dokumentet blitt endret på en slik måte at det er annet dokument enn originalen.

I en slik dokumentforfalskning vil man ikke kunne vise til originalen, da den ikke inneholder den forfalskede delen av dokumentet.

Endre dato på dokumentet

Datering av dokumenter, som avtaler og testament, er av stor betydning. I noen tilfeller velger personer å endre datering av dokumentet eller signaturen til forfatteren.

Tenk deg at du vil endre et tall. Det er ofte enkelt å endre tallet 6 til 8 eller 1 til 7.

En skriftgransker bruker infrarødt- og ultrafiolett lys til å avdekke om dokumentet er forfalsket eller ekte.

Tilføye håndskrift på kontrakt for å forfalske den

Falsk kontrakt.

Noen tilføyer håndskrift på kontrakter og avtaler som allerede er signert. Dette byr på problemer, da det ikke er enkelt å tidfeste blekk. I mange tilfeller har man bare kopier og da er det umulig å tidfeste blekket.

I eksempelet over ser du en falsk kontrakt på høyre side og den ekte kontrakten på venstre side (merket i grønn farge).

Signaturene nederst er helt like på begge kontraktene. Det betyr at en må være falsk. Spørsmålet er hvem av disse som er falsk? Er det fjernet håndskrift fra originalen og laget en forfalskning? Eller er det tilføyet informasjon på forfalskningen?

Våre eksperter finner svaret og dokumenterer dette.

Be om tilbud i din sak

Avdekke og bevise dokumentforfalskning

Skriftgransker avdekker og beviser at et dokument er forfalsket. Vi har utstyret og ekspertisen til å finne ut om et dokument er ekte eller forfalsket.

Du får en fyldig rapport som beskriver detaljene og dokumenterer hvorfor og hvordan dokumentet er forfalsket.

Dette kan brukes i en stevning eller en anmeldelse av dokumentforfalskning. Strafferammen for dokumentforfalskning er streng i Norge.

Dokumentfalsk – Hva er det egentlig? 

Dokumentfalsk er handlingen å lage eller endre et dokument med den hensikt å lure. Dette kan inkludere forfalskning av signaturer, endring av datoer eller innhold, eller opprettelse av fullstendig falske dokumenter. Dokumentfalsk kan forekomme i et bredt spekter av sammenhenger, fra individuelle tilfeller av forfalskning av personlige identifikasjonsdokumenter til store operasjoner som involverer falsk valuta eller viktige juridiske dokumenter.

Forfalskere kan bruke en rekke metoder for å utføre sitt bedrag, inkludert digital manipulasjon, utskrift og håndskriftreplikering, og bruk av uredelig materiale. Konsekvensene av dokumentfalsk kan være betydelige, og føre til juridiske konsekvenser, økonomiske tap og skade på omdømmet. Som svar på utbredelsen av dokumentfalsk har myndigheter og organisasjoner implementert ulike sikkerhetstiltak og teknologier for å oppdage og forhindre produksjon av falske dokumenter.

Både skriftgransker og grafolog avdekker om et skriftstykke er ekte eller falsk. De to bruker noen ulike metoder og teknikker i sine analyser.

Dokumentfalsk er en alvorlig lovbrudd og kan ha vidtrekkende konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet som helhet.  Dokumentfalsk er handlingen med å opprette eller endre et dokument med den hensikt å lure eller bedragere. Dette kan inkludere å lage falske identifikasjonskort, endre økonomiske poster eller forfalske offisielle dokumenter. Det anses som en alvorlig forbrytelse og kan føre til juridiske konsekvenser som bøter eller fengsel. Forfalskning kan også ha alvorlige konsekvenser for ofrene, som identitetstyveri eller økonomisk tap. Det er viktig å være klar over tegnene på dokumentfalsk og å rapportere eventuelle mistanker til de aktuelle myndighetene. 

En forfalsker som ønsker å oppnå noe med uriktig innhold kan  straffes etter bedrageribestemmelsen etter straffeloven.

Skriftgransker – Sertifisert skriftekspert og forfalskningsanalyse