Siden tar 3 minutter å lese

Anmelde dokumentforfalskning

Du bør anmelde dokumentforfalskning hvis du oppdager noe som tryder på noen har forfalsket et dokument. Hvis forfalskningen går ut over deg så bør du vurdere å få bistand av en skriftgransker.

Dokumentforfalskning er ulovlig i Norge og er straffbart. Den som benytter som ekte et forfalsket eller ettergjort dokument, straffes med bot eller fengsel inntil to år.

Før du anmelder dokumentforfalskning bør du kunne bevise forfalskningen. Du kan ikke anmelde og regne med at det lokale politiet utfører en skriftanalyse.

Vi som private skriftgranskere og Kripos er de eneste i Norge som tilbyr denne tjenesten. Saken skal være stor og alvorlig for at Kripos tar seg tid til å utføre en analyse.

Be om tilbud i din sak

Fornærmet i en sak hvor du bør anmelde dokumentforfalskning?

Å være fornærmet betyr at forfalskningen går ut over deg. Det kan være et testamente som er forfalsket, slik at du ikke får det du har krav på. Andre tilfeller er en arbeidskontrakt eller kopi av skjøte.

Våre skriftgranskere jobber både med håndskriftanalyse og dokumentforfalskninger. Det vil si at vi ikke bare jobber med selve skriften, men vi undersøker også om dokumentet er forfalsket.

Eksempler på dokumentforfalskning uten falsk signatur (det vil si at signaturen er ekte) er:

  • Innholdet i en arbeidskontrakt er kopiert inn i en annen kontrakt (hvor signaturen er ekte).
  • Testamentet er signert av vitner lenger etter at testator gikk bort.
  • Et bilde er kopiert inn i et dokument.
  • Dokumentet er datert feil (for eksempel kan tallet 6 kan enkelt endres til 8).

Det finnes mange måter å forfalske et dokument på.

Våre skriftgranskere undersøker dokumentet digitalt hvis vi kun har en kopi. Kopier er ofte godt nok, men det beste er selvfølgelig originalen. Med originalen kan vi også undersøke dokumentet med infrarødt- og ultrafiolett lys (IR og UV).

Utstyret vi bruker er blant annet fra Regula.

Ring oss på 21992100

Du har mistanker og vil anmelde dokumentforfalskning

Ta kontakt med oss for et tilbud. Våre skriftgranskere utarbeider en fyldig rapport som du kan bruke i en politianmeldelse. Vi stiller også som sakkyndige vitner i en eventuell rettssak.

Vi anbefaler normalt å saksøke motparten i en sivil rettssak. Det er enklere og raskere enn en politianmeldelse. Å anmelde dokumentforfalskning styres av straffeloven. Her er bevisbyrden noe høyere enn i en sivil sak.

Vi har taushetsplikt og garanterer diskresjon.

Dokument forfalskning straff er ikke ubetydelig

Det er viktig å erkjenne alvorligheten av dokumentforfalskning, siden de kan ha betydelige konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Selv om noen kan se på dokumentforfalskning som en mindre forseelse, kan konsekvensene av slike handlinger være vidtrekkende og skadelige. Forfalskning undergraver integriteten til viktige dokumenter, for eksempel juridiske kontrakter, identifikasjonspapirer og økonomiske poster, og kan føre til alvorlige juridiske konsekvenser.

I tillegg til potensielle bøter og fengsel, kan personer som er dømt for dokumentforfalskning lide av langsiktige konsekvenser, inkludert skadet profesjonelt omdømme og begrensede karrieremuligheter. Videre kan dokumentforfalskning også ha bredere samfunnsmessige konsekvenser, svekke tilliten til institusjoner og bidra til en bedragerikultur. Det er viktig å nærme seg spørsmålet om dokumentforfalskning med den alvoret det fortjener, og å utdanne andre om de alvorlige straffene og skadevirkningene forbundet med denne forbrytelsen. Ved å gjøre det kan vi jobbe for å fremme ærlighet, integritet og ansvarlighet i lokalsamfunnene våre.   

Hva er straffen for å forfalske en legeerklæring?

Forfalskning av legeerklæring er en alvorlig lovbrudd som kan medføre strenge straffer. I Norge regnes handlingen med å forfalske en legeerklæring som en form for svindel og dokumentfalsk. Dette betyr at personer som blir funnet skyldige i denne lovovertredelsen kan bli anklaget for straffbare forhold og potensiell fengsel. I tillegg kan personer som forfalsker en medisinsk attest også møte sivile straffer, inkludert bøter og potensielt tap av profesjonell lisens.

De nøyaktige straffene for å forfalske en legeerklæring kan variere avhengig av de spesifikke lovene og forskriftene i jurisdiksjonen der lovbruddet skjedde. Det er imidlertid viktig å merke seg at konsekvensene for denne handlingen vanligvis er betydelige på grunn av den potensielle skaden som kan oppstå ved å presentere falsk medisinsk informasjon. Avslutningsvis er straffen for å forfalske en legeerklæring en alvorlig sak som bør tas på alvor og unngås for enhver pris.  Et forfalsket dokument med en underskrift brukes ofte som bevis på at person ikke skal ha tillit av domstolene. Mindre dokumentfalsk dømmes med bot eller fengsel inntil 2 år. Det er som straffeloven som gjelder dokumentfalsk og forfalskning av underskrift kan regnes som dokumentfalsk.

Skriftgransker – Sertifisert skriftekspert og forfalskningsanalyse