Siden tar 2 minutter å lese

Kopi av skjøte

Du bestiller kopi av skjøte gjennom Kartverket. Dokumentet er normalt tinglyst og inneholder informasjon om eiendommen skjøtet gjelder for og eierskapet. I noen tilfeller kommer vi over skjøter som ikke er tinglyst. En kopi av et skjøte som ikke er tinglyst må du be eieren av skjøtet om.

Vi opplever at flere forfalsker kopi av skjøte. Dette er dokumentfalsk og straffes strengt i Norge. Utfordringen er at det skal mye til for at politiet ikke skal henlegge saken og at Kripos etterforsker den.

Kopi av skjøte.

Avdekke dokumentfalsk i kopi av skjøte

Skriftgransker undersøker og analyserer dokumentet for deg. Å avdekke at et dokument som beskriver eiendomsovertakelser gjøres ved å tidfeste dokumentet. Dessuten undersøkes håndskriften og signturerer.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Hvis signaturen er forfalsket er dokumentet forfalsket og ikke gyldig.

Informasjon i et skjøte

Et dokument for eiendomsoverdragelse skal inneholde følgende:

 • Innsenderens fulle navn og personnummer. I eldre skjøter vil du normalt bare finne fødselsdato og ikke personnummer.
 • Referansenummer.
 • Følgebrev med forklaringer.
 • Eiendommen eller eiendommene som skjøtet gjelder for.
 • Beskaffenhet.
 • Omsetningstype.
 • Salgsverdi.
 • Overdras til. Altså hvem person eller bedrift som eiendommen skal overdras til.
 • Særskilte avtaler.
 • Sivilstand til den som overdrar eiendommen til en annen.
 • Vitner.
 • Signatur og dato.

Alle disse punktene kan forfalskes og bør undersøkes nærmere hvis det er mistanke om at skjøtet ikke er gyldig.

Det er særlig signatur, dato og vitner en skriftgransker fokuserer på. Det er de vanligste punktene som blir forfalsket.

Hvem kan bekrefte rett kopi av skjøte?

Kartverket bekrefter rett kopi av tinglyste skjøter. Et vitne bekrefter rett kopi av skjøter som ikke er tinglyst.

Rett kopi behøver ikke å stemples, men kan skrives på dokumentet med penn av vitnet.

Hvor finner jeg skjøte på eiendommen min?

Kartverket har kopi av tinglyste skjøter. Dokumenter som ikke er tinglyst er i besittelse av den som mener han eller hun er den rettmessige eieren.

Du kan be om kopi av dokumentet fra Kartverket. I de fleste tilfeller innebærer det også signaturene til både den som overdrar eiendommen til en annen, vitner og den som eiendommen overdras til.

I nyere tid har profesjonelle aktører mulighet til å tilby elektronisk signering av skjøter.

Mistenker du at en kopi av et skjøte er falsk?

Ta kontakt med oss for å få dokumentet og håndskriften undersøkt. VI har skrifteksperter som også stiller som sakkyndige vitner i retten for deg.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her
Skriftgransker – Sertifisert skriftekspert og forfalskningsanalyse