Siden tar 5 minutter å lese

Skriftgransker

Som skriftgransker analyserer vi både håndskrift og dokumenter for å avdekke om dokumentet er ekte eller forfalsket.

Skrifteksperter bruker en metodikk for å undersøke håndskriften. Denne sammenliknes med referansehåndskrift. Hvis disse to avviker i stor grad, så vil det si at den mistenkelige håndskriften mest sannsynlig er forfalsket.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her
Skriftgransker

Håndskriftanalyse utføres kun av noen få ekspert i verden. Vi tilbyr våre kunder ekspertise for å kunne avdekke forfalskninger og vi stiller som sakkyndige vitner i rettssaker.

Håndskrift typer og skrivestiler som skriftgransker undersøker

Det finnes flere håndskrifttyper. Disse er essensielle for oss skriftgranskere og er en del av vår metodikk når vi etterforsker skrift.

Løkkeskrift

Løkkeskrift er sammenhengende skriftegn som kun deles opp med mellomrom melllom ordene.

Formskrift

Formskrift er delvis sammenhengende, men den inneholder ikke løkker (som løkkeskrift gjør).

Trykkbokstaver

Trykkbokstaver er bokstaver eller skrifttegn som ser trykket ut. Altså som om en skrivemaskin har skrevet det. Bokstavene henger ikke sammen, men er skrevet hver for seg.

En forfatter (altså personen bak en håndskrift eller signatur) holder seg gjerne til samme skrivestil over en lenger tidsperiode.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Skriftgranskerens første undersøkelse er om skriftstilen og håndskrifttypen er den samme i det mistenkelige dokumentet og referansene. Aviik forteller skrifteksperten at det er en viss sannsynlighet for at signaturen er forfalsket eller at andre deler av dokumentet er forfalsket. Dette er mye av det samme som en grafolog gjør.

En signatur er en illustrasjon. Altså noe som er skrevet for hånd med et pennestrøk. En forfalskning er ofte en kopi av en original.

Skriftgransker for å bevise forfalskning

Vi er profesjonelle skriftgranskere og skrifteksperter. Rapportene våre brukes av rettsvesenet og beviser at et dokument er forfalsket eller ikke.

Som kunde hos oss får du en full rapport som du deler med din advokat. Vår ekspert stiller som sakkyndig vitne i rettsvesenet og vi driller din advokat i innholdet i rapporten.

På denne måten får du maksimalt ut av det vi kommer frem til og vi visualiserer funn i retten. Rettsvesenet og dommer forstår hva vi vi kommer frem til og hvordan vi kommer frem til svaret.

Dette er viktig i alle saker som omhandler forfalskning av underskrift og dokumenter som er forfalsket på annen måte.

Ekspertise er nøkkelen

Våre skriftgranskere har lang erfaring fra yrket og leverer en av landets beste tjenester innenfor etterforskning. Vi stiller ofte som vitner i blant annet Oslo tingrett.

Vi jobber tett med privatetterforskere og tilbyr derfor å intervjue vitner som har signert dokumenter. På denne måten finner vi ikke sjelden ut at dokumentet er falsk.

Med dokumentert kunnskap bidrar vi til å oppklare mistanker om forfalskning spesielt innen kriminalteknikk.

Å bli skriftgransker krever både utdannelse og praksis. Man kan enten arbeide for Kripos eller som selvstendig. Erfaring fra rettsapparatet er viktig.

Hva er en Skriftgransker?

En skriftgransker er en ekspert på skriftanalyse som har kompetannse innen kriminalteknikk og arbeider med å undersøke og analysere ulike former for skriftlige dokumenter. Dette kan omfate alt fra falske kontrakter og anonyme trusselbrev til offentlige institusjoners dokumenter og glemt passord. Skriftgranskeren bruker sin dokumenterte kunnskap og teoretisk kunnskap innen skriftanalyse for å avdekke om dokumentene er ekte eller falske.

Skriftgranskeren har bakgrunn og erfaring fra politiet, rettsapparatet eller som selvstendig skriftgransker. Jobben til en skriftgransker er hovedsakelig knyttet til straffesaker, der de jobber detaljert for å avdekke og verifisere skriftlige bevis. Kripos kan gi mer informasjon om skriftgransking og har også et internt utdanningsprogram for å videreutdanne skriftgranskere.

Å arbeide som skriftgransker krever at man er svært nøyaktig.

Hva gjør Skriftgranskere?

Skriftgranskere spiller en viktig rolle innenfor skriftanalyse og bidrar til å avsløre falske dokumenter, manipulering av dokumenter og identitetsforfalskninger. Deres hovedoppgave er å undersøke og analysere ulike former for skriftlige materialer for å fastslå deres ekthet eller falskhet.

Når det gjelder falske dokumenter, vil skriftgranskere se etter uoverensstemmelser i skriftstilen, inkonsekvenser i signaturen eller teksten, og andre tegn på forfalskning. De er eksperter på å gjenkjenne avvikende skrifttrekk og vil nøye sammenligne den mistenkte skrift med kjente eksempler.

Manipulering av dokumenter er en annen oppgave som skriftgranskere utfører. De vil undersøke for endringer i tekst, signaturer og datoer som kan ha blitt gjort i et forsøk på å endre dokumentets innhold eller gi en falsk fremstilling.

Skriftgranskere er også dyktige i å utføre skriftsamenligninger, der de sammenligner skriftprøver fra forskjellige personer for å fastslå om de er skrevet av samme hånd. Dette kan være nyttig i etterforskningen av anonyme brev eller i rettssaker der det er behov for å fastslå identiteten til en skribent.

Gjennom sin kompetanse innen skriftanalyse og bruk av avanserte teknikker og verktøy, spiller skriftgranskere en avgjørende rolle innenfor kriminalteknikk. Deres arbeid er avgjørende for å sikre rettferdighet og avdekke sannheten i ulike saker.

Skriftgranskere tilbyr sine tjenester til offentlige institusjoner, privatpersoner og næringslivet. I saker mellom private aktørerer er det ofte snakk om sivilrettslige saker.

Hva kan våre skriftgranskere tilby?

Vi har strenge krav til våre eksperter og vi påtar oss oppdrag for privatpersoner, bedrifter og det offentlige i Norge. Undersøkelser går primært ut på å finne ut om skriftstykker er ekte eller forfalsket. Politiet bruker often skriftgransker i Kripos, men de har også spurt oss om hjelp i arbeidet som skriftekspert.

En skriftgransker bruker teknisk analyse for å undersøke skriften. Det praktiske arbeidet involverer bruk av mikroskop og lys (som uv-lys). 

Vi tilbyr både analyse og å stille for deg som sakkyndige vitner i retten. De fleste forhold vi jobber med er en del av en rettslig prosess gjennom politi- og rettsvesen.

Undersøkelse av dokument som mistenkes å være forfalsket

Undersøkelsen av dokumenter som mistenkes for å være forfalsket er en kritisk oppgave som krever grundig oppmerksomhet på detaljer og en grundig forståelse av vanskelighetene med håndskrift, papir og blekkanalyse. Enhver mistanke om uredelig dokumentasjon må tas på alvor, ettersom konsekvensene av forfalskede dokumenter kan få vidtrekkende juridiske og økonomiske konsekvenser. Det er avgjørende at fagfolk med ekspertise innen rettsmedisinsk dokumentundersøkelse får i oppgave å granske alle dokumenter som mistenkes for å være forfalsket grundig. Denne prosessen involverer en omfattende analyse av dokumentet, inkludert sammenligning av håndskrift, undersøkelse av blekk og papir og andre relevante rettsmedisinske teknikker.

Troverdigheten og integriteten til viktige juridiske og økonomiske transaksjoner avhenger av nøyaktig verifisering av dokumenter, og enhver unnlatelse av å identifisere og adressere forfalskede dokumenter kan føre til alvorlige konsekvenser. Undersøkelsen av mistenkte forfalskede dokumenter er en kritisk komponent for å opprettholde integriteten til våre juridiske og finansielle systemer, og den må tilnærmes med største seriøsitet og oppmerksomhet på detaljer. 

Det bør stille strenge krav til de som tilbyr skriftgansking. Skriftgransker er ikke en beskyttet tittel og derfor bør man bruke en sertifisert ekspert som våre skrifteksperter. Vi har strenge krav til dokumentert kunnskap.

Skriftgransker – Sertifisert skriftekspert og forfalskningsanalyse