Siden tar 3 minutter å lese

Falsk signatur

Alle har en signatur som vi bruker for å signere et dokument. Være seg en avtale, et testamente eller et julekort. Signaturen vår er unik og du vil aldri skrive den helt likt. Derimot er det momenter ved signaturen din som gjentar seg, fordi du har en egen skrivemåte. I denne artikkelen går vi igjennom hva en falsk signatur er og hvordan vi avdekker en falsk signatur.

Forfalske signatur

Når noen andre ønsker å forfalske din signatur har han eller hun to alternativer:

  • Kopiere din underskrift, slik at den er helt identisk med originalen.
  • Kopiere din underskrift for frihånd.

Begge disse metodene kan være godefor å produsere en falsk signatur, slik at hverken du eller andre kan visuelt kan se at det er en forfalskning. Våre skriftgranskere vil finne ut hvor sannsynlig det er om dette er en forfalskning eller ikke. I mange tilfeller konkluderer skriftgranskere med at det enten er en forfalskning eller at det ikke er en forfalskning.

Be om tilbud i din sak

Falsk signatur ved identisk kopi

Normalt forfalsker man en signatur ved å kopiere originalen over til et annet dokument. La oss si at du scanner din egen signatur og sender den til en ektefelle. Din ektefelle limer denne så inn i et dokument.

Signaturen din er forfalsket hvis du ikke vedkjenner deg å ha stå inne for avtalen som er beskrevet i dokumentet. Din signatur skrev du selv, men senere ble den kopiert inn i et dokument du ikke vedkjenner deg.

Du vil aldri skrive en underskrift helt likt to ganger. Med andre ord er din håndskrift unik for hver gang du skriver navnet ditt.

Du vil ha visse trekk i stilen du bruker for å signere, men disse trekkene er aldri helt like.

Eksempel på identisk signatur
Dette er et eksempel på to identiske signaturer.

Disse to underskriftene over er identiske, selv om de er skrevet ut i ulik farge. Skriftgranskere legger disse over hverandre for å se om de er identiske.

Identiske signaturer lagt over hverandre.
Dette eksempelet viser hvordan identiske signaturer legges over hverandre.

I eksempelet har skriftgranskeren endret farge på den blå kopien og deretter fjernet den hvite bakgrunnen. Til slutt flyttes signaturen over i bildet med svart bakgrunn og man kan visuelt se at de to er helt like.

Konklusjonen er da at en av disse to signaturene ikke er skrevet for hånd, men en kopi av den andre. Det kan altså ikke være to originaler, men en original og en kopi. Den ene er en falsk signatur!

Ring oss på 21992100

Falsk signatur ved frihåndskopi

I mange tilfeller opplever vi at signaturen er forfalsket ved såkalt frihåndskopi. Forfalskeren kan enten se på originaler for å lære seg forfatterens skrivestil. Eller ved å legge papiret over en utvalgt signatur, for deretter å tegne signaturen som synes gjennom arket.

Sistnevnte er vanskelig og det vil synes i selve trykket i pennestrøket. Det vil med andre ord si at man vi trykke hardere med pennen på andre steder i signaturen enn det forfatteren av originalsignaturen gjorde.

En falsk signatur som er vanskelig å oppdage er en som er skrevet av en forfalsker som har tatt seg god tid til å lære seg hvordan forfatterens skrivestil er.

Skrivestil innebærer mange unike momenter. Noen av disse er:

  • Horisontal endring mellom bokstaver og tegn.
  • Proposjonalitet – Eksempel er bokstavene «a» i Harald skrevet som like store tegn eller ikke?
  • Størrelse på mellomrom mellom bokstaver og tegn.
  • Vertikale linjer som heller mot venstre eller høyre.
  • Avslutning av bokstaver og tegn – Eksempel er at bokstaven «s» alltid avsluttes med en liten hake oppover.

Dette er kun noen få unikumer ved en signatur. Forfalskeren må også se på trykket for å lage en god kopi.

Falsk underskrift
Dette er et eksempel på en falsk underskrift.

I eksempelet over ser du at håndskriften likner til en viss grad, men den er såpass ulik at visuelt kan se at de ikke er like. I de fleste tilfeller er det vanskelig å se for allmennheten. En skriftgransker vil undersøke de to og dokumentere alle ulikheter i pennestrøk og trykk.

Vi bistår deg

Hvis du mistenker at noen har forfalsket en signatur, så bistår våre skriftgranskere deg ved å analysere denne og avdekke om dine mistanker er reelle.

Kontakt oss på epost eller ring 21992100
Skriftgransker – Sertifisert skriftekspert og forfalskningsanalyse